ห้องระบบดูแลออนเว็บ


การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559


 

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่  1/2559

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ


งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story

การแข่งขันกีฬาภายในภาพชุดใหญ่…กีฬาสี 31 สค 59 :https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1095872140459909.1073742342.100001113990904&type=3&pnref=story

ฟุตบอล…

This slideshow requires JavaScript.

วันวิทยาศาสตร์ ชนพ. 2559


โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้นำหลักการของสะเต็มศึกษา เข้ามาบูรณาการกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องของการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก การทิ้งไข่ที่ความสูง 2.5 เมตร โดยใช้วัสดุห่อไข่ไก่ที่มีขนาดเล็กที่สุด กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง และการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ และ Mini games ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนได้รับความสนุกสนานที่สอดแทรกด้วยความรู้…โดยเฉพาะการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก…และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้น ม.2/พ และ 5/พ…และทั้งนี้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งทั้งหมดก็ได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน

1471245092457

 

 

 

ดูภาพกิจกรรม…..เยอะ ๆ ที่นี่ครับ: https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1083586675021789.1073742338.100001113990904&type=3&uploaded=92

กิจกรรมอาเซียน ช.น.พ.59


This slideshow requires JavaScript.

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ลานธรรม

This slideshow requires JavaScript.

 

พิธีเปิด การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร


วันที่10สิงหาคม2559 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีเปิดการฝึก ประจำปี 2559 และมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

This slideshow requires JavaScript.


1470886903620

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา


กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา  เมื่อวันที่10ส.ค.59 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์ประสานงาน สพม.5

1470886903620