ผลงานปีการศึกษา 2561


ม.3/1

Step1

Step2

Step3โฮมรูม

ป้ายวันไหว้ครู

Step4

Step5

ม.3/2

Step1

Step2

Step3

โฮมรูม

ป้ายวันไหว้ครู