ม.6/พ


Step1

Step2

Step3โฮมรูม

ป้ายวันไหว้ครู

Step4

ด้านเศรษฐกิจ

4 กรกฎาคม 2559  นร. ม.4/พ น.ส.สุดารัตน์ รักกสิวิทย์ ไปรับทุนสงเคราะห์นักเรียน ของวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา  เป็นทุนต่อเนื่องส่งเรียนจนจบระดับปริญญาตรี จากเจ้าอาวาส หลวงพ่อพระอธิการสำรวม สิริภัทฺโท จำนวน 10,000 บาท

Step5