กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

ง20208-คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์-ปริญญา

ง20222-งานถนอมอาหารในบ้าน-พัชรินทร์

ง20226-งานทำน้ำพริกเครื่องจิ้ม-สุธา

ง20228-งานซ่อมแซมเสื้อผ้า-ทิพวรรณ

ง20244-งานปลูกผักเพื่อการบริโภค-กาญจนา

ง20245-การปลูกกล้วยไม้-สุนทร

ง20246-งานอาชีพอิสระ-สุภัค

ง20281-งานพิมพ์ไทยคอมพิวเตอร์-อรัญญา

ง20283-งานบัญชีครัวเรือน-พรพรรณ

ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1-พรรณภา

ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1-วิเชียร

ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1-สุชาดา

ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1-อารีรัตน์

ง22101-การงานอาชีพพื้นฐาน3-ชำนาญ

ง30203-การเขียนเว็บเพจ1-อุเทน

ง30206-โครงงานคอมพิวเตอร์-มุทิตา

ง31101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1-นิตยา

ง31101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1-บุญช่วย

ง32102-การงานอาชีพและเทคโนโลยี4-กนกพร

ง32102-การงานอาชีพและเทคโนโลยี4-กรรธิมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s