กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

Math_แผนบูรณาเศรษฐกิจพอเพียง_ครูสุธีรา

Math_แผนการจัดการเรียนรู้เลขยกกำลัง_ครูวรนุช

Math_แผนการสอนพอเพียง_ครูกมลพัฒน์

Math_ปริมาตรและพื้นที่ผิว_ครูศมาพร

Math_แผนคู่อันดับ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง_ครูวันดี

Math_แผนคู่อันดับ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง_ครูฉลองรัตน์

Math_แผนคู่อันดับ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง_ครูอรณัฐ

Math แผนเศรษฐกิจพอเพียง_ครูแฉล้ม 59

Math_แผนเศรษฐกิจพอเพียง_ครูปุญยนุช

Math_แผนเศรษฐกิจพอเพียง_ครูสิริรัตน์

Math_แผนเศรษฐกิจพอเพียง_ครูจิราพร

Math_แผนเศรษฐกิจพอเพียง_ครูลักษณา

Math_แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สถิติและข้อมูล_ครูปิยะพร

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s