กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

การแต่งคำประพันธ์ ม.1

การเขียนย่อความ ม.2

การเขียนย่อความ ม.3

การเขียนย่อความ ม.4

การเขียนเรียงความตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.2

การเขียนเรียงความ ม.2

การเขียนเรียงความ ม.5

การเขียนอธิบายแสดงความรู้ ม.2

การพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ม.1

การอ่านจับใจความสำคัญ ม.5

ควบคู่การวิจารณ์ ม.3

นมัสการคุณานุคุณ ม.4

เรียนรู้ความงามภาษา ม.2

หลักการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ โต้แย้ง และมารยาทในการอ่าน ม.6

อ่านคล่องเขียนคล่อง ม.5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s