THE WINNER CLASS B. BOY.

ผลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชม์ปโลกรายการ”SINGHA THAILAND JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS 2015″ ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ (นก) นีกเรียนชั้น ม.3/3 THE WINNER CLASS B. BOY. อายุไม่เกิน14ปี


cr.ภาพกิจกรรมจากครูสุธีรา บัวสุนทร

Posted on 23/11/2015, in กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, การส่งเสริมพัฒนานักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s