การแข่งขันหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)

ตามที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ FIBO AR ROBORT 2015 เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กไทย ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนของเราส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในนาม ทีม “ETCNP” โดยมีรายนามผู้ร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้

  1. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงิน          อาจารย์ที่ปรึกษา
  2. นายอานนท์  วัฒนานันท์           อาจารย์ที่ปรึกษา
  3. นางสาวณัชชา บุญยะโท           ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  4. นายณัชพล รอดภัยปวง             ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  5. นางสาวสุชิตา วงศ์แก้ว              ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  6. นางสาวณัฐชยา ดวงตา             ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

เนื่องจากเป็นการร่วมแข่งขันในครั้งแรก ทีมของโรงเรียนเราจึงได้เพียงเกียรติบัตรเข้าร่วม คาดหวังว่าในครั้งต่อไป นักเรียนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่านี้ สู้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณภาพข่าวกิจกรรม จากครูมุฑิตา สำเภาเงิน กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

Posted on 15/12/2015, in กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, การส่งเสริมพัฒนานักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s