การประชุมครูผู้ช่วย

การประชุมครูผู้ช่วยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม..วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเจ้าสามพระยา

Posted on 09/03/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน, ฝ่ายงบประมาณ, ฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายวิชาการ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด