ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 58

17 มีนาคม 2559 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย เข้าค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท แล้วมาคิด และวิเคราะห์แก้ปัญหา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ กัน….วันนี้

Posted on 17/03/2016, in กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การส่งเสริมพัฒนานักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด