พิธีสำนึกพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีสำนึกพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้สูงอายุ 8 จังหวัด สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์  รอง ผวจ.เป็นประธาน วันที่  24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา

Posted on 24/03/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด