การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนและคำขอตั้งงบประมาณ

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนและคำขอตั้งงบประมาณ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของโรงเรียนใน สพม.5 วันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา

Posted on 21/04/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด