อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน”

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม”

This slideshow requires JavaScript.

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน”

Posted on 08/05/2016, in การพัฒนาครูที่ปรึกษา, กิจกรรมของโรงเรียน, ฝ่ายวิชาการ, ภารกิจครูที่ปรึกษามืออาชีพ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด