โครงการZeroWaste นำผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

โครงการ ZeroWasteSchool โดยการนำของท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และทีมงาน ZeroWaste นำผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน กิจกรรมตลาดนัดวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 บริเวณหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้และนำผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรมสู่ชุมชน เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนและการใช้ประโยชน์จากขยะ ให้เหลือขยะน้อยที่สุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนในชุมชนของเราจะตระหนักถึงความสำคัญในการลดการสร้างขยะและใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด

ขอบคุณภาพข่าวกิจกรรม จากคุณครูเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา หัวหน้าโครงการฯ และคณะ

Posted on 21/05/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน, ฝ่ายบริหารทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด