ประชุมเตรียมความพร้อม ฯ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองฯ คำรณ เอื้ออนุสรณ์ ครูชำเลียง เทพพักทัน และ ครูวุฒิคุณ รัตนเพทาย เข้าประชุมเตรียมความพร้อมฯ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษกลุ่มภาคกลางตอนบน ที่โรงเรียนเทพศฺรินทร์ กทม.

Posted on 25/05/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน, ฝ่ายวิชาการ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด