โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยกองบัญชาการตำรวจสันนิบาล ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับเยาวชน ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเจ้าสามพระยา


ขอบคุณภาพกิจกรรม จากคุณครูศจี โรจนอุดมวุฒิกุล

Posted on 31/05/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด