รับโล่ห์รางวัลการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา รอบที่ 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดร.พรทิพย์  สุพรรณกุลและคณะ รับโล่ห์รางวัลผ่านการตัดสินการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา รอบที่ 1  จากท่าน พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมสัมมนา Eco-School ปี 2559 หนุนครู สร้างเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน

Posted on 02/06/2016, in การป้องกันและแก้ไขปัญหา, การส่งเสริมพัฒนานักเรียน, กิจกรรมของโรงเรียน, ฝ่ายบริหารทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด