รายงานการมาเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

1 ชุมนุม Sab.D 21 ชุมนุมประดิดประดอย
2 ชุมนุมห้องสมุด 22 ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยุบังคับ
3 ชุมนุมหมากกระดานประสานใจ 23 ชุมนุมฟุตซอล
4 ชุมนุมขนมไทย 24 ชุมนุมตะกร้อ
5 ชุมนุมรักษาดินแดน

ปี 1

ปี 2

ปี 3

25 ชุมนุมดนตรีไทย
6 ชุมนุมถ่ายภาพ 26 ชุมนุมดนตรีสากล
7 ชุมนุมชุดเก่ามาเล่าใหม่สไตล์เรา 27 ชุมนุมศิลปะจินตทัศน์
8 ชุมนุมอ.ย.น้อย 28 ชุมนุมโสตทัศนศึกษา
9 ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว 29 ชุมนุมนาฎศิลป์
10 ชุมนุมชีววิทยา 30 ชุมนุมสปาผม
11 ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 31 ชุมนุมออกแบบสวยด้วยคอมพิวเตอร์
12 ชุมนุมคลินิกเคมี 32 ชุมนุมเย็บ ปัก ถัก ร้อย
13 ชุมนุมเพราะเธอคือชีวิต 33 ชุมนุมภาษาอังกฤษบนแผ่นฟิล์ม
14 ชุมนุมเมนูสุขภาพ(Your Heath) 34 ชุมนุมZero Waste
15 ชุมนุมอาสายุวกาชาด 35 ชุมนุมงานประดิษฐ์
16 ชุมนุมภาษาไทย 36 ชุมนุมลดน้ำหนัก
17 ชุมนุมโครเชต์ ร้อยรัก 37 ชุมนุมพระเครื่อง
18 ชุมนุมต่อต้านยาเสพติด 38 ชุมนุม YC: Youth Counselor
19 ชุมนุมตัดสติกเกอร์ 39 ชุมนุมแนะแนว
20 ชุมนุมENG GAME and SONG 40 ชุมนุมอาสาพยาบาล
41 ชุมนุมท่องเที่ยว
42 ชุมนุมภาษาจีน

Posted on 05/06/2016, in การป้องกันและแก้ไขปัญหา, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด