กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา  เมื่อวันที่10ส.ค.59 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์ประสานงาน สพม.5

1470886903620

Posted on 10/08/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด