การพัฒนาครูที่ปรึกษา

การอบรมปฏิบัติการ“ครูที่ปรึกษากับการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21”ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านอย่างยั่งยืน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบพระคุณวิทยากรคนเก่ง…พี่ติ๋ว กมลชนก ศรีภักดี
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพม.5

และที่ขาดไม่ได้ คือ ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและอยู่ร่วมให้กำลังใจตลอดการอบรม แม้วันนี้ จะเป็นวันสุดท้ายในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม…ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่าน

This slideshow requires JavaScript.

Posted on 31/05/2017, in กิจกรรมของโรงเรียน, ภารกิจครูที่ปรึกษามืออาชีพ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด