กิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ปรึกษา

ตามที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายปกครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรม “รู้จักนักเรียนรายบุคคล มิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน” ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว โดยนักเรียนทุกคนจำนวน 2,920 คน ได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยคุณครูที่ปรึกษาและการสนับสนุนหลักจากฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งได้มอบขวัญและกำลังใจแก่คณะครูด้วยเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความขอบคุณ ดังภาพตัวอย่างค่ะ

Posted on 01/06/2017, in การยกย่องเชิดชูครูที่ปรึกษา, กิจกรรมของโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด