ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

This slideshow requires JavaScript.

Posted on 23/12/2017, in การป้องกันและแก้ไขปัญหา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด