ห้องเรียนพอเพียง

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “เครือข่ายครอบครัวพอเพียงระดับห้องเรียน” การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

Posted on 02/01/2019, in กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, การป้องกันและแก้ไขปัญหา, การส่งเสริมพัฒนานักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด