YC CNP@กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา

รางวัลที่สะท้อนผลการดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยทีมงาน YC CNP นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนทุกคน

Posted on 07/01/2019, in การป้องกันและแก้ไขปัญหา, ผลที่เกิดกับผู้เรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด