Author Archives: cnpcare

รายงานการมาโรงเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา

คำชี้แจง : ให้ครูที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลการมาโรงเรียนในภาคเช้าทุกวันที่มีการเรียนการสอน และส่งข้อมูลเข้าระบบก่อนเวลา 08.50 น. ของทุกวัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

สำรวจรายชื่อหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง

​รื้อถอนอาคารชั่วคราว

โรงเรียน​กำลัง​ดำเนินการ​รื้อถอนอาคารชั่วคราว​ ปรับพื้นที่​ เพื่อเตรียมสร้างโรงอาหาร​เพิ่มเติม

ปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำด้านหลัง

ขอบคุณภาพประกอบ จาก รองฯพรทิพย์ สุพรรณกูล กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

 

โดม…ที่ลานธรรม

โดม  ที่ลานธรรม…พร้อมใช้แล้วครับ


ขอบพระคุณ ภาพประกอบกิจกรรมจาก คุณครูวุฒิคุณ รัตนเพทาย กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

ป้องกัน: บันทึกข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครอง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง