Category Archives: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มอบทุนการศึกษานักเรียน GAT คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุด

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบทุนการศึกษานักเรียนในการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT รอบ 1 2559 ด้วยคะแนนภาษาอังกฤษสูงสุด 4 ลำดับ ผลงานนี้ยกเครดิตให้ คุณครูพัชรี สุวรรณโชติ หัวหน้ากุล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณะ ค่ะ

ขอบพระคุณ ภาพประกอบกิจกรรมจาก ครูพรยุพิน รุ่งฤทธา กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

กิจกรรม Two minutes English

กิจกรรม Two minutes English แต่ละระดับชั้นจัดขึ้นในทุกสัปดาห์ โดยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ค่ะ


cr.ภาพกิจกรรมจากครูพัชี สุวรรณโชติ กลุ่มไลน์@cnpcare.com

ร่วมกิจกรรม Open House กับโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ครูพิมพ์อนงค์ ศรีเดช และ Miss Emily Michelle Cummins ตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยนาทพิมยาคม ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเปิดโลกวิชาการ Open House ที่โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


cr.ภาพกิจกรรมจากครูพัชี สุวรรณโชติ กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

มอบรางวัลการประกวดจัดป้ายนิเทศ

วันที่ 7 มกราคม 2559 กลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยครูพัชรี สุวรรณโชติ และคณะ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศวันคริสต์มาส. 2015 โดยมีท่านรองยงยุทธ์ พึ่งละออ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และ รอง ดร.พรทิพย์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ เป็นผู้มอบ ณ บริเวณลานธรรม

Christmas Day

ตำนานวันคริสต์มาส

คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า “บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” ซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1038 และในปัจจุบันคำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas

เทศกาล Christmas หรือ X’Mas ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งวันที่ 25 ธันวาคมนั้นเป็นวันประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเรท ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล ตามหลักฐานในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าประสูติในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ ออกุสตุส แห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยฝ่ายคีรีนิอัส เจ้าเมืองซีเรียก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งอาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ ไม่ได้ระบุว่าพระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไร

ด้านนักประวัติศาสตร์ก็มีความเห็นที่ต่างออกไปโดยได้วิเคราะห์ว่า เดิมทีวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่จักรพรรดิเอาเรเลียนแห่งโรมัน กำหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 274 ชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่า เป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมัน รวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูซึ่งเปรียบเสมือนความสว่างของโลก และเหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืนแทน หลังจากที่ชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 64-313 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ปี ค.ศ. 330 ชาวคริสต์จึงเริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผย

เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ “พระเยซู” ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่วนั่นเอง ดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม

ประมวลภาพกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.