Category Archives: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์ ชนพ. 2559

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้นำหลักการของสะเต็มศึกษา เข้ามาบูรณาการกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องของการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก การทิ้งไข่ที่ความสูง 2.5 เมตร โดยใช้วัสดุห่อไข่ไก่ที่มีขนาดเล็กที่สุด กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง และการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ และ Mini games ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนได้รับความสนุกสนานที่สอดแทรกด้วยความรู้…โดยเฉพาะการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก…และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้น ม.2/พ และ 5/พ…และทั้งนี้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งทั้งหมดก็ได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน

1471245092457
ดูภาพกิจกรรม…..เยอะ ๆ ที่นี่ครับ: https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1083586675021789.1073742338.100001113990904&type=3&uploaded=92

รายชื่อ “สารวัตรพลังงาน” โครงการห้องเรียนสีเขียว

“เปิดโลกปิโตรเลียม”

บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) จัด นิทรรศการโครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” ให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ทั้งวันเลย…ขอบคุณแทนนักเรียนของ ชนพ.

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 58

17 มีนาคม 2559 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย เข้าค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท แล้วมาคิด และวิเคราะห์แก้ปัญหา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ กัน….วันนี้

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 58

10-11 มีนาคม 2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยนาท กิจกรรมเสริมความรู้ที่หอประชุม และศึกษาดูงานการทำสมุดที่โรงงานทำสมุด จังหวัดสมุทรสาคร

ดูภาพต่อที่นี่ https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.996182180428906.1073742309.100001113990904&type=3&pnref=story

อย.น้อยต้นแบบ

ผอ.รับโลห์ ชนพ.อย.น้อยต้นแบบ นักเรียนรับรางวัลวาดภาพชนะเลิศ

ร่วมแข่งขันกิจกรรม อย.น้อยที่ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ขอบพระคุณ ภาพประกอบกิจกรรมจาก ครูธีรวัจน์ สิทธิศักดิ์ กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ติว O-NET ม.๓

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ติว O-NET ม.๓   ระหว่างวันที่  ๑-๕  กพ ๒๕๕๙  ณ หอประชุม  เวลา  ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ น. ของทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เป็นการติว  วิชาชีววิทยา  โดยครูวิศรุฒม์  เอมสมบูรณ์  และ วิชาเคมี  โดยครู รวิภา  พะยุพัด

วันพุธที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เป็นการติว วิชาฟิสิกส์ ครูธัญดา สิทธิศักดิ์ และ วิชาเคมี โดยครู รวิภา พะยุพัด

วันอังคารที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เป็นการติว วิชาเคมี โดยครู รวิภา พะยุพัด และ วิชาฟิสิกส์ ครูธัญดา สิทธิศักดิ์


วันจันทร์ที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เป็นการติววิชาชีววิทยา  โดยครู วิศรุฒม์  เอมสมบูรณ์


ขอบพระคุณ ภาพประกอบกิจกรรมจาก คุณครูวุฒิคุณ รัตนเพทาย กลุ่มไลน์ @cnpcare.com