Category Archives: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา  เมื่อวันที่10ส.ค.59 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์ประสานงาน สพม.5

1470886903620

วัตถุประสงค์ของชุมนุม

รด.จิตอาสา

สัสดีจังหวัดชัยนาทร่วมกับ ก.ก.ต. จังหวัดชัยนาท จัดอบรม รด.จิตอาสา  หัวข้อ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย/ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ โดย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44นาย ณ ห้องโสตฯ อาคารเจ้าสามพระยา  วันที่ 16 มีนาคม 2559

ขอบคุณภาพกิจกรรม จากครูกมลพัฒน์ เอกศิริ กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

กิจกรรมค่ายลูกเสื่อ ต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมค่ายลูกเสื่อ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ค่ายนวภพ ปากช่อง โคราช วันที่ 12 มีนาคม 2559

กิจกรรมภาคสนาม นศท.ปี 3

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย
ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ.2559
สถานศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกจังหวัดชัยนาท 14 แห่ง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รวม 215 นาย
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 87 นาย ณ ค่ายฝึกภาคสนามเขาจีนแล อ.เมือง จ. ลพบุรี

ขอบพระคุณ ภาพประกอบกิจกรรมจาก ครูกมลพัฒน์ เอกศิริ กลุ่มไลน์ @cnpcare.com

ลูกเสือ ม.1 เข้าประจำกอง


ขอบพระคุณภาพประกาศจาก ครูบารมี คงฤทธิ์ กลุ่มไลน์ @cnpcare.com