Category Archives: การส่งเสริมพัฒนานักเรียน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story

การแข่งขันกีฬาภายใน


ภาพชุดใหญ่…กีฬาสี 31 สค 59 :https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1095872140459909.1073742342.100001113990904&type=3&pnref=story

ฟุตบอล…

วันวิทยาศาสตร์ ชนพ. 2559

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้นำหลักการของสะเต็มศึกษา เข้ามาบูรณาการกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องของการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก การทิ้งไข่ที่ความสูง 2.5 เมตร โดยใช้วัสดุห่อไข่ไก่ที่มีขนาดเล็กที่สุด กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง และการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ และ Mini games ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนได้รับความสนุกสนานที่สอดแทรกด้วยความรู้…โดยเฉพาะการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก…และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้น ม.2/พ และ 5/พ…และทั้งนี้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งทั้งหมดก็ได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน

1471245092457
ดูภาพกิจกรรม…..เยอะ ๆ ที่นี่ครับ: https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1083586675021789.1073742338.100001113990904&type=3&uploaded=92

กิจกรรมอาเซียน ช.น.พ.59

 

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา  เมื่อวันที่10ส.ค.59 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์ประสานงาน สพม.5

1470886903620

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้

นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 27-28 กค.2559 ที่หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

ติดปีก3 ค่ายจุฬาฯชัยนาท

ติดปีก3 ค่ายจุฬาฯชัยนาท 13-14 สิงหาคม 2559 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ายปลุกฝันสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆที่กำลังศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยนาท ค่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพียง 100 คนแรกที่สมัคร!! รับสมัคร 1-3 สิงหาคม 2559 ทาง http://www.facebook.com/chulachainatcamp
แล้วเราจะบินไปด้วยกัน

73497