Category Archives: ผลที่เกิดกับผู้เรียน

YC CNP@กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา

รางวัลที่สะท้อนผลการดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยทีมงาน YC CNP นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนทุกคน

ภาพความสำเร็จด้านผู้เรียน

ช่วยเชียร์ “น้องอุ้ม อนัญญา”

ช่วยเชียร์ “น้องอุ้ม อนัญญา”  ศิษย์ปัจจุบัน “ชัยนาทพิทยาคม” “เริ่มเปิดโหวตพร้อมกันทั่วประเทศ โดยฟังประกาศเปิดโหวตทางรายการไมค์ทองคำ 3 ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป”

image

แสดงความยินดีกับ…ว่าที่คุณหมอ

image