Category Archives: เครือข่ายผู้ปกครอง

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ครั้งที่ 1/2561
งานเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายปกครอง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกาญจนาภิเษก

This slideshow requires JavaScript.

เครือข่ายผู้ปกครอง

คำชี้แจง : ให้ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียนของตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด และกรอกข้อมูลเข้าระบบตามลิงค์ด้านล่าง

สำหรับครูที่ปรึกษา ม. 2.ม.3. ม.5 และ ม.6 มีคณะกรรมการที่พิจารณาไว้แล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา ขอให้ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลคงเดิมหรือไม่ หากเปลี่ยนแปลงบุคคลใดให้พิมพ์ข้อมูลแทนที่ตามลิงค์ด้านล่างเช่นเดียวกัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

 

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่  1/2559

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

เครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ม.6

เครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ม.5

เครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ม.4

เครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ม.3